user
Uživatelské jméno: Heslo:

Nerezové komponenty

 

Nerezové trubky, nerezové materiály, nerezové komponenty

Zábradlí je důležitým bezpčenostním prvkem téměř každé budovy. Úkolem zábradlí je ochrana osob před pádem do volného prostoru za zábradlím. Na zábradlí jsou kladeny požadavky architektonické, estetické ale také požadavky mechanické odolnosti a stability. Všem požadavkům velmi dobře vyhovuje zábradlí z nerezu.

Také jako truhlář můžete využít všestrannost a jednoduché použití systémů haboe v dokonalém spojení materiálů.

Požadavky na zábradlí

Při architektonickém návrhu zábradlí musí být přihlíženo k ustanovením normy ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí (1.1.2008). Norma stanoví technické požadavky na zřizování ochranných zábradlí, jejich výšku, provedení a vybavení (členění výplně, zarážka, madlo). V přílohách uvádí pravidla pro měření volného prostoru za okrajem pochůzné plochy, pravidla pro provádění rázové zkoušky zábradlí a pro skleněná zábradlí a zábradelní výplně ze skla.

Zde bývá zpravidla velký střet mezi architektem a statikem, protože v mnoha případech se architektonická představa míjí jak s požadavky normy Ochranná zábradlí, tak i s dimenzemi jednotlivých nosných prvků a kotvení zábradlí navržených statikem.

Výška zábradlí

Výška zábradlí může být buď snížená (900 mm) pro hloubku volného prostoru menší než 3 m, základní (1000 mm), zvýšená (1100 mm) pro hloubku volného prostoru větší než 12 m a zvláštní (1200 mm) pro hloubku volného prostoru větší než 30 m.

Montážní tipy:

Stanovte umístění sloupků zábradlí. U zábradlí schodišť a balkónů rozhodněte přímou dráhu nebo umístění prvního 1P a posledního 2P sloupku. Mezisloupky rozdělte rovnoměrně lícováním za pomoci provázku, označte a dodržujte rovnoměrné vzdálenosti P.
Dbejte přitom na maximální vzdálenost sloupků 1,20 m a výšku horní hrany madla H podle stavebního předpisu.
Rovněž je třeba přihlédnout k předepsané vzdálenosti B od prvního spodního úchytu tyče až ke schodovému stupni resp. k horní
hraně podlahy, ta může činit maximálně 120 mm.